Home     About        FAQs        Feedback    Take Action    Downloads     MythWatch   Advanced Advocacy    Store   MÝTUS:
Vejce bez klecíBookmark and Share          

 HUMANE MYTH GLOSSARY
Abolition
Animal advocacy
Animal husbandry
Animal protection
Animal rights
Animal welfare
Animal welfare industrial complex
Animal-using industries
Commodification
Conflict of Interest
Conscientious objection
Critical thinking
Cruelty-free
Doctrine of necessary evil
Happy Meat
Hogwashing
Humane myth
Humane slaughter
Neo-carnism
Non-participation and Non-cooperation
Non-violent social change
Open Rescue
Speciesism
Suffering
Sustainable
Utilitarianism
Values-based activism
Veganism
 

   

Your bowser does not support Javascript which is required to view the slide show.
To view this slide show in pdf format, click here.

Nosnice určené pro produkci vajec pocházejí z líhní, v nichž kohoutci (ti vejce snášet nebudou) jsou zabiti hned po vylíhnutí. Každým rokem jsou miliony těchto citlivých tvorů udušeny nebo zaživa rozemlety a použity jako hnojivo nebo krmivo.

Slepicím určeným k produkci vajec, i těch označených "bez klecí" nebo "z volného výběhu", jsou useknuty části zobáků, aby se snížil výskyt poranění, které si při velkém nahromadění způsobují.

Na malých i velkých hospodářstvích jsou slepice, jejichž produkce vajec poklesla, zabity do dvou let, protože další jejich výkrm by snížil zisky. Těla těchto "vysloužilých" slepic jsou znetvořena natolik, že by je nikdo nekoupil. Jsou proto rozemleta a použita jako hnojivo nebo vyhozena na zavážku.

Zproštěny vykořisťování a smrti na jatkách, slepice se dožijí deseti i více let. Stejně jako ostatní zvířata, slepice chrání, živí a opatrují svá mláďata. 

Pro sejmutí diapozitivů ve formátu pdf, zmačkni zde.

Pro sejmutí diapozitivů ve formátu powerpoint, zmačkni zde.

Pro použití těchto diapozitivů na Vaší webové stránce, okopírujte a vložte kód uvedený zdola (Jedním zmačknutím v okénku kódu zvolíte vše)

Vložte: