Home     About        FAQs        Feedback    Take Action    Downloads     MythWatch   Advanced Advocacy    Store   SỰ THẬT PHÍA SAU CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG:
Trứng Gà Thả VườnBookmark and Share          

 HUMANE MYTH GLOSSARY
Abolition
Animal advocacy
Animal husbandry
Animal protection
Animal rights
Animal welfare
Animal welfare industrial complex
Animal-using industries
Commodification
Conflict of Interest
Conscientious objection
Critical thinking
Cruelty-free
Doctrine of necessary evil
Happy Meat
Hogwashing
Humane myth
Humane slaughter
Neo-carnism
Non-participation and Non-cooperation
Non-violent social change
Open Rescue
Speciesism
Suffering
Sustainable
Utilitarianism
Values-based activism
Veganism
 

   

Your bowser does not support Javascript which is required to view the slide show.
To view this slide show in pdf format, click here.

Gà mái được sử dụng để sản xuất trứng bằng việc ấp trứng, trong khi gà trống (vốn không thể đẻ trứng) bị giết ngay lập tức sau khi nở. Hằng năm, có hàng trăm triệu sinh vật nhỏ bé này bị bóp ngạt hoặc bị chôn sống để tạo phân bón hoặc thức ăn.

Gà con được sử dụng để sản xuất trứng, bao gồm những trứng có mác là "thả vườn", đều bị cắt mỏ để giảm thiểu thiệt hại mà chúng có thể gây ra khi ở chung đàn với nhau.

Trong tất cả nông trại dù quy mô lớn hay nhỏ, những con gà mái đẻ trứng sẽ bị giết khi năng suất của chúng giảm, tiêu biểu là trong vòng 2 năm, vì việc cho những con gà này ăn sẽ làm giảm trực tiếp lợi nhuận. Thông thường cơ thể của những con gà mái này bị vắt kiệt đến mức sẽ không có ai chịu mua chúng, và chúng sẽ bị chôn xuống đất để làm phân bón hoặc đơn giản là quăng ra đống rác thải.

Nếu được sống trong môi trường không bị bóc lột và giết thịt, những con gà có thể sống hơn 10 năm. Chúng sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng những gà con, cũng giống như những động vật khác. 

Để tải về những slideshow này dưới dạng file PDF, nhấn vào đây.

Để tải về những slideshow này dưới dạng powerpoint, nhấn vào đây.

Để chèn slideshow này vào website của bạn, hãy chép và dán đoạn mã nhúng dưới đây (Nhấn một lần vào ô mã nhúng để chọn hết)

Nhúng: